Kernen van denken - HRM is de kern

Zonder HRM geen blijvend succes
Zonder beelden van de toekomst, zonder visie bungelt HRM en wordt een overgevoeligheid zichtbaar voor bevliegingen. Het gaat om een bijdrage leveren aan het beter begrijpen en met meer zingeving de toekomst tegemoet te treden. Kernvragen zijn: Wat is de agenda voor HRM? Wie en hoe brengen we die agenda tot werkelijkheid? Medewerkers moeten optimaal in staat gesteld worden om met competenties, motivatie in verbinding met collega’s en klanten te leveren wat nodig is. 
 
Waar zijn we bang voor? Dat de tijd ons inhaalt? Natuurlijk niet. Ontwikkelen, verbinden, perspectieven bieden, persoonlijke groei, waarden van een mooier morgen zijn juist mogelijkheden. De mens centraal, het talent centraal en geloof in eigen kunnen. HR is een vak waar iedereen met bewondering over mag spreken. Mensen maken het verschil, spreadsheets niet. Werkt HRM op het scherpst van de snede, verandert HRM mee? Welke toekomst dwingen we af en moeten we meer doen met de menselijke maat? 
 
Inhoud
1. Focus & kader
2. Ontwikkeling & trends
3. Ambitie & cultuur
4. HRM-uitdaging
5. Talent & innovatie
6. Ontwikkelen & veranderen
7. Waarderen & leiden
8. HRM is de kern
 
Kernen van denken
Deze reeks boeken behandelt, telkens zelfstandig, een bepaald aspect uit de praktijk van mens en werk. De kern wordt belicht en ontrafeld. Alle ‘Kernen van denken’ draaien om een bijzonder thema. In deze bijdrage gaat het om de kern van HRM. 
 
Over de auteur
Prof. dr. Rob H. W. Vinke (1950) is sinds 1997 verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als hoogleraar personeelswetenschappen en vanaf 2015 emeritus hoogleraar. Sinds 2013 is hij hoogleraar HRM aan het ICUC, Inter-Continental University of the Caribbean, te Curaçao. Hij werkte als senior consultant bij Hay Management Consultants en Twijnstra Gudde. Sinds 1997 is hij directeur van Rob Vinke Consultancy, een onafhankelijk organisatieadviesbureau te Borger. Hij is kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen/AOG en is tien jaar hoofdredacteur geweest van de Gids voor Personeelsmanagement en het Jaarboek Personeelsmanagement.
 
Kenmerkend voor zijn denken en werken is de permanente zoektocht: naar trends in de samenleving, de strategische kant van HRM, arbeidsvoorwaarden & beloning,  ontwikkeling & leiderschap, cultuur & motivatie. Hij deelt zijn bevindingen graag, getuige ook de ruim 2.600 publieksuitingen (boeken, artikelen, columns, colleges, lezingen en interviews) die hij op zijn naam heeft staan.
 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.