Kernen van denken - Heel de mens

Het kleine iets in het grote niets

In deze laatste bijdrage aan de serie 'Kernen van denken' van prof. dr. Rob W.H. Vinke gaat het om de co-evolutie in het leven. Bij co-evolutie gaat het om samenwerken waardoor soorten niet meer zonder elkaar kunnen, wat paradoxaal genoeg kan leiden tot een evolutionaire wapenwedloop. Daarmee heeft het boek richting in haar ambitie en werkgebied. Vervolgens zijn er vragen gesteld die de opgeroepen beelden moeten onderbouwen.

Over de auteur 
 
Prof. dr. Rob H. W. Vinke (1950) is sinds 1997 verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als hoogleraar personeelswetenschappen, vanaf mei 2015 als emeritus-hoogleraar. Sinds 2013 is hij hoogleraar HRM aan het ICUC, Inter-Continental University of the Caribbean, te Curaçao. Hij werkte als senior consultant bij Hay Management Consultants en Twijnstra Gudde. Sinds 1997 is hij directeur van Rob Vinke Consultancy, een onafhankelijk organisatieadviesbureau te Borger. Hij was ruim 20 jaar, tot februari 2017, kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen/AOG. Daarnaast is hij tien jaar hoofdredacteur geweest van de Gids voor Personeelsmanagement, het Jaarboek Personeelsmanagement en het handboek Belonen en vijftien jaar kernredacteur van de handboeken MTA, Vakboek HRM en HRM in de praktijk. 
 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.