Kernen van denken - Weg van de leider

Onderwerpen:  Strategisch HR
Een onbegaanbaar pad?

Deel 7: Weg van de leider

Alle ‘Kernen van denken’ draaien om een bijzonder thema. In deze bijdrage, ‘Weg van de leider’, gaat het om leiderschap. Hoe is leiderschap passend te maken bij sterk veranderende omgevingseisen? En is er in het huidig en toekomstig tijdsgewricht nog wel een functie voor? Soms kun je je niet aan leiderschap ontworstelen en soms hoeft dat ook niet omdat je er te veel behoefte aan hebt en steun van ondervindt. Veel mensen kunnen het blijkbaar niet zonder leiders stellen en worden onzeker als er geen leiding wordt gegeven. Terwijl je, als je beziet wat een leider doet, je net zo goed kunt redeneren vanuit het noodzakelijk geachte handelende gedrag. Je kunt je zelfs afvragen wat in dat gedrag de leiderschapsfuncties en rollen zijn en of je deze niet beter kunt beleggen bij meer dan bij één persoon. Dat laatste heeft de voorkeur en past ook bij de karakteristiek van onze noordwesterse cultuur. In andere culturen staat leiderschap niet zo nadrukkelijk ter discussie. Meer dan ooit is leiderschap talig en sterk gekoppeld aan persoonlijke voorkeuren.

Over de auteur

Prof. dr. Rob H. W. Vinke (1950) begon op de lts, werd elektromonteur, volgde het avondatheneum en studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij vijf jaar aan de gelijknamige vakgroep als wetenschappelijk onderzoeker, docent en studiecoördinator. In 1996 promoveerde hij op ‘Motivatie en belonen’. Sinds 1997 is hij verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als hoogleraar personeelswetenschappen, vanaf mei 2015 als emeritus-hoogleraar. Sinds 2013 is hij hoogleraar HRM aan het ICUC, Inter-Continental University of the Caribbean, te Curaçao. Hij werkte als senior consultant bij Hay Management Consultants en Twijnstra Gudde. Sinds 1997 is hij directeur van Rob Vinke Consultancy, een onafhankelijk organisatieadviesbureau te Borger. Hij was ruim 20 jaar, tot februari 2017, kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen/AOG. Daarnaast is hij tien jaar hoofdredacteur geweest van de Gids voor Personeelsmanagement, het Jaarboek Personeelsmanagement en het handboek Belonen en vijftien jaar kernredacteur van de handboeken MTA, Vakboek HRM en HRM in de praktijk.

Kenmerkend voor zijn denken en werken is de permanente zoektocht: naar trends in de samenleving, de strategische kant van HRM, arbeidsvoorwaarden & beloning, ontwikkeling & leiderschap en cultuur & motivatie. Hij deelt zijn bevindingen graag, getuige ook de ruim 2.600 publieksuitingen (boeken, artikelen, columns, colleges, lezingen en interviews) die hij op zijn naam heeft staan.

 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.