Kernen van denken - De buitenkant van de Menselijke Maat

Zonder omgeving geen toekomst
Deel 6: Zonder omgeving geen toekomst

De laatste decennia heb ik in columns blijk mogen gegeven van mijn fascinatie voor de thema’s rondom mensen, werk en samenleving. Die betrokkenheid heb ik vertaald in opvattingen, meningen en (voor)oordelen. Uit ruim 450 columns heb ik een keuze gemaakt en de onvergankelijken daarvan in de tijd bevroren. Uiteindelijk zijn er 250 columns overgebleven die in tien categorieën zijn ondergebracht.

In deze 2e bundel zijn 125 columns samengebracht die in meerderheid de buitenkant van werk benadrukken. In de 1e bundel zijn 125 columns ondergebracht die in meerderheid de binnenkant van werk belichten. Binnen- en buitenkant staan niet op zichzelf en overlappen elkaar soms heftig. Ook overlappen sommige columns elkaar, maar dat is onvermijdelijk. De beweringen in de columns kunnen de lezer helpen de eigen ideeën en opvattingen te scherpen, toetsen en verrijken. Niet meer en niet minder. Wat blijft is de fascinatie voor de binnenkant en de buitenkant van de Menselijke Maat.

Woord vooraf

In de loop der jaren is er in de wereld van mensen, werk en samenleving veel veranderd. Gelukkig zijn er ook veel zaken onveranderd gebleven. Mensen bijvoorbeeld. Mensen, succes en falen zijn onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld. Zowel de binnenkant als de buitenkant van mensen en werk wordt door een wispelturige omgevingscontext gebombardeerd met veranderingen en schijnbare stilstand. Hoe kun je daarbinnen je talenten en wat wezenlijk is voor jou en je omgeving tot gelding brengen? Dat alles levert een constante stroom op aan vragen over ons (werk)bestaan. In columns kun je die vragen in een momentopname wat uitvergroten en tegen het licht houden. Soms blijken die momentopnames verrassend tijdloos. Met deze bundeling doen we als het ware een stap achteruit die helpt onze menselijke maat in perspectief te zien.

De columns in dit boek kunnen in iedere willekeurige volgorde worden gelezen. Bij de selectie is geprobeerd een af en toe onvermijdelijke overlap zoveel mogelijk te voorkomen. Omwille van de toegankelijkheid zijn de columns ingedeeld in tien categorieën. Vijf daarvan vindt u in dit tweede deel. Het gaat om:

  1. Trends & ontwikkeling & strategie
  2. Economie & politiek & overheid
  3. Arbeidsmarkt & organisatie & menselijke maat
  4. HRM & p&o & praktijktoepassing
  5. Afstemmen & belonen & stimuleren

 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.