e-book Ziektewet - loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt, krijgt u te maken met een stortvloed aan wet- en regelgeving rondom zijn verzuim en re-integratie. Waar moet u allemaal op bedacht zijn? Wat moet u wel en wat vooral niet doen? Hoe kunt u ziekteverzuim preventief helpen voorkomen? Welke mogelijkheden heeft u als een werknemer zich ziek meldt bij (dreigend) ontslag?

Dit rapport geeft antwoord op 230 vragen in het kader van ziekteverzuim en re-integratie. Aan bod komen onder meer:

 • Intro sociale zekerheid,
 • Loondoorbetaling bij ziekte,
 • Bezava,
 • Procedure (Wet verbetering Poortwachter),
 • Re-integratie,
 • Beoordeling re-integratie door UWV,
 • Ziekte en vakantie(dagen),
 • Deskundigenoordeel,
 • Ziektewet,
 • Zwangerschap en bevalling,
 • WIA-aanvraag,
 • Ziekte en ontslag,
 • Sancties en bezwaar en beroep,
 • Premie Ziektewet,
 • Eigenrisicodragen en Ziektewet,
 • Actuele percentages en bedragen

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.