e-book Ziektewet - loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt, krijgt u te maken met een stortvloed aan wet- en regelgeving rondom zijn verzuim en re-integratie. Waar moet u allemaal op bedacht zijn? Wat moet u wel en wat vooral niet doen? Hoe kunt u ziekteverzuim preventief helpen voorkomen? Welke mogelijkheden heeft u als een werknemer zich ziek meldt bij (dreigend) ontslag?

Dit rapport geeft antwoord op 230 vragen in het kader van ziekteverzuim en re-integratie. Aan bod komen onder meer: Intro sociale zekerheid, Loondoorbetaling bij ziekte, Bezava, Procedure (Wet verbetering Poortwachter), Re-integratie, Beoordeling re-integratie door UWV, Ziekte en vakantie(dagen), Deskundigenoordeel, Ziektewet, Zwangerschap en bevalling, WIA-aanvraag, Ziekte en ontslag, Sancties en bezwaar en beroep, Premie Ziektewet, Eigenrisicodragen en Ziektewet, Actuele percentages en bedragen

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.