The Workforce View in Europe 2018

Onderwerpen:  Loopbaan
The Workforce View in Europe in 2018 onderzoekt de houding van werknemers ten aanzien van de toekomst van werk. De resultaten geven een belangrijk inzicht in bedrijfskritische factoren, zoals werknemersvertrouwen en -retentie, vaardigheden- en loopbaanontwikkeling, productiviteitsproblemen, technologie en automatisering, welzijn en discriminatie.
 
Opinion Matters, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, heeft het onderzoek
in de zomer van 2017 namens ADP uitgevoerd. De steekproef bestond uit 9.908 werkzame volwassenen in acht Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het VK.
 
Download de whitepaper!

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement