PZ Memo Wet werk en zekerheid

Alle regels op een rij
Deze Memo van PZ Nieuws en tips geeft u de regels binnen de WWZ voor:
  • de proeftijd,
  • het concurrentiebeding,
  • de loondoorbetalingsplicht voor oproepcontracten,
  • de aanzegverplichting voor het niet verlengen van tijdelijke contracten en
  • de aanpassing van het ontslagrecht. 
WAB
De te verwachten wijzigingen op basis van het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) komen ook aan de orde.

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.