Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA)

De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft grote gevolgen voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als tussenpersoon en bemiddelaar. De zekerheid die de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan de opdrachtgever en tussenpersoon (tussenkomst) gaf is grotendeels verdwenen.
 
Op grond van de Wet deregulering arbeidsrelaties is een eigen beoordeling van de arbeidsrelatie en de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, opnieuw een veel grotere rol gaan spelen.
 
In dit memo besteden we alle aandacht aan de gevolgen die deze wet voor u als opdrachtgever, opdrachtnemer of tussenpersoon heeft. 
 
Klik direct op het voorbeeld rechts voor een weergave van de inhoud.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.