Van HR-strategie tot HR-beleidsplan

Inclusief presentaties operationeel HR-plan en aanpak HR-strategie!

In dit rapport worden de belangrijkste eisen beschreven die aan een effectieve HR-strategie en HR-plan worden gesteld. Er is behoefte aan een gestructureerde aanpak omdat de eisen die aan HRM worden gesteld steeds zwaarder worden. 

De beschreven stappen en activiteiten in dit document zijn er op gericht om op gestructureerde wijze vast te stellen of aan alle voorwaarden voor een effectieve HR-strategie is voldaan en volgens welke ‘route’ de ontwikkeling daarvan kan plaatsvinden. Het is een modelmatige aanpak waarin de generieke activiteiten zijn beschreven die voor alle organisaties, ongeacht de fase en context waarin ze verkeren, van belang zijn.

Waarom HRM zo cruciaal is voor de organisatie?
Strategische uitdagingen, organisatieconcepten, kwaliteiten van medewerkers en organisatie van bedrijfsprocessen dienen op een goede manier met elkaar in balans te worden gebracht. Dat stelt hoge eisen aan HRM. Dat moet de organisatiestrategie effectief ondersteunen en maatwerk leveren om medewerkers optimaal te laten functioneren en ontwikkelen. De eisen van de organisatie als geheel en de verschillende ambities en kwaliteiten van medewerkers moeten daarbij worden verenigd. 

Bereid u met dit rapport, presentatie en voorbeeld van een operationeel HR-plan goed voor! Stel nu uw juiste HR-strategie en HR-beleid vast.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.