Sociale Zekerheid 2019

Wegwijzer personeelsverzekeringen
In deze memo treft u een aantal onderwerpen op een deelterrein van de loonheffingen aan. Het betreft de sociale zekerheid. Naast de premieheffing werknemersverzekeringen, de premieheffing volksverzekeringen en de premieheffing Zorgverzekeringswet besteden wij aandacht aan tegemoetkomingen in de loonkosten, subsidies en andere voorzieningen van UWV voor de werkgever. De pocket is met name bestemd voor werkgevers die op het heffingsterrein van de sociale zekerheid zich door het woud van de regelgeving een weg willen of moeten banen. De regelgeving 2019 en volgende jaren staat daarbij centraal. Aandacht besteden wij daarbij ook aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onder de Arbowet via de werkkostenregeling. Sociale verzekeringen zijn onder meer de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.
 
Inhoud:
  1. Volksverzekeringen 
  2. Werknemersverzekeringen 
  3. Premiekortingen 
  4. Ziektekosten 
  5. Werkkostenregeling
  6. Pensioen
  7. Cijfers 2019

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.