E-book: Shared Service Centers in meer dan 180 vragen

Onderwerpen:  Strategisch HR


Inrichten van Shared Service Centers

Shared Service Centers worden steeds meer ingezet in het streven naar hogere efficiency en kwaliteit. Maar wanneer is een shared service center echt waardevol? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn kritieke succesfactoren voor invoering? 

Antwoord op praktische vragen

Dit e-book geeft u helder zicht op alle aspecten van shared service centers. Geen stapeling van zware teksten en ingewikkelde modellen. Maar duidelijke antwoorden op 186 praktische vragen verdeeld over 21 onderdelen. Zo krijgt u een compleet beeld over shared service centers, krijgt u duidelijkheid over de rol en belangen van alle stakeholders en weet u hoe shared service centers goed kunnen functioneren.

In dit e-book krijgt u antwoord op 186 vragen over shared service centers, zoals:

 • Welke typen shared service centers worden onderscheiden?
 • Wat moet de omvang van een onderneming zijn om een shared service center toe te passen?
 • Wanneer kan tot outsourcing van een shared service center worden overgegaan?
 • Op welk niveau moet de business case van een shared service center worden uitgerekend?
 • Wanneer speelt de btw geen rol in de business case van een shared service center?
 • Hoe worden de kosten van een shared service center verrekend?
 • Wat is een reële tijdsplanning voor implementatie van een shared service center?
 • Veranderen de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die overgaan naar een ssc?

Met de praktische antwoorden uit dit e-book weet u hoe shared service effectief kunnen functioneren.

Shared Services Centers in 18 thema's

De 186 vragen over shared service centers zijn verdeeld in 18 thema’s:

 • Typen en toepasbaarheid
 • Besluitvorming 
 • Outsourcing
 • Verandermanagement
 • Organisatie rijp maken
 • De business case
 • Fiscale aspecten
 • Standaardisatie
 • Consequenties voor de business units
 • Interne verrekenprijs
 • Externe organisatie
 • Conflicthantering
 • Interne organisatie
 • SLA’s
 • Aansturing
 • Invoering
 • Personeelsbeleid
 • Strategische aspecten

Over de auteur

Prof. Dr. Hans Strikwerda CMC is hoogleraar Organisatieleer en Verandering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte onder meer bij Nolan Norton en Philips en is een internationale expert over het (her-)ontwerpen van organisaties en hun strategieën.
 

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.