PZ Memo Kostenvergoedingen en werkkostenregeling 2019

In deze uitgave besteden wij aandacht aan kostenvergoedingen. Het is complexe materie, want u hebt te maken met allerhande wettelijke regelingen die naast en soms ook door elkaar lopen. Met deze memo nemen wij u hierbij aan de hand. Ook bij het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden aan de werkkostenregeling kan dit memo de nodige ondersteuning bieden, met name om de fiscale gevolgen van gekozen arbeidsvoorwaarden te duiden.

Werkkostenregeling
Alle werkgevers zijn verplicht met ingang van 2015 de werkkostenregeling toe te passen. De werkkostenregeling betekent ook dat de werkgever en werknemer op zich nog steeds gebruik kunnen maken van een zogenoemd arbeidsvoorwaardenbeleid à la carte. De fiscale faciliteiten zijn echter wel beperkt.

Stappenplannen

Een aantal onderwerpen krijgt een schematische behandeling met een stappenplan. In de begeleidende teksten vindt u de voorwaarden waaraan elke regeling moet voldoen. Naast diverse fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke regels moet een werkgever rekening houden met onder meer het arbeidsrecht, de pensioenwetgeving, de wettelijke bepalingen inzake het minimumloon, de internationale regelgeving (zowel fiscaalals sociaalverzekeringsrechtelijk), de vreemdelingenwetgeving en regels omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Bij invoering van andere en/of nieuwe arbeidsvoorwaarden zal
de werkgever steeds alert moeten blijven dat de eerder gemaakte berekening van de vrije ruimte en door hem vastgelegde keuzes mogelijk niet meer kloppen. Bovendien is de wet- en regelgeving met betrekking tot de werkkosten sinds de inwerkingtreding in 2011 steeds iets gewijzigd. In deze memo vindt u daarover tekst en uitleg.

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.