e-book: Ontslagzaken

Onderwerpen:  Ontslag & Beëindiging

In dit e-book krijgt u antwoord op meer dan 300 vragen over ontslag. In heldere, niet-juridische taal.

 

Inhoud:

 • Wijzigingen van het ontslagstelsel
 • De arbeidsovereenkomst
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Ontslagvergunning
 • Opzegging arbeidsovereenkomst
 • Collectief ontslag
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Proeftijd
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Ontslag op staande voet
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Werkloosheidsuitkering
 • Pensioen bij einde arbeidsovereenkomst
   

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.