E-book: Jaarrekening in meer dan 190 vragen

Onderwerpen:  Strategisch HR
Een praktische uitleg van de financiële verslaglegging
Om een goede gesprekspartner van directie en topmanagement te zijn, moeten professionals en managers ook bekend zijn met financiële termen. Uiteraard weet u wat een jaarrekening is. Maar hebt u ook het begrip van de onderdelen van de financiële verslaglegging die voor een effectief gesprek met het management nodig zijn?
 

Jaarrekening in meer dan 190 vragen

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 183 vragen over de jaarrekening. Geen ontoegankelijke teksten, die alleen voor financiële specialisten zijn te lezen, maar praktische uitleg over de kernbegrippen van de jaarrekening. Zo krijgt u inzicht in de samenhang tussen de onderdelen van de jaarrekening en weet u welke impact business beslissingen op de jaarrekening kunnen hebben.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 196 vragen over de jaarrekening, zoals:
 • Moet elk bedrijf of instelling een jaarrekening opstellen?
 • Wat is het verband tussen de balans en financiering?
 • Wat is economische levensduur?
 • Waaruit bestaat het vermogen?
 • Waaruit bestaan schulden?
 • Wat zijn veel voorkomende voorzieningen?
 • Wat is het verband tussen cash flow, afschrijving en de Verlies- & Winstrekening?
 • Wat is solvabiliteit?
 • Wat wordt verstaan onder werkkapitaal?
 • Welke kosten en opbrengsten staan er op een winst- en verliesrekening?
Met de praktische antwoorden uit dit e-book begrijpt u hoe de activiteiten van uw organisatie financieel in de jaarrekening worden vertaald.  
 

Jaarrekening in 13 thema's

De 183 vragen over de jaarrekening zijn verdeeld in 12 thema’s: 
 • Algemeen   
 • Regelgeving   
 • Kernbegrippen   
 • Balans - inleiding   
 • Balans - vaste activa   
 • Balans - vlottende activa   
 • Balans - passiva - vermogen   
 • Balans - passiva - schulden   
 • Balans - passiva - voorzieningen   
 • Resultatenrekening 
 • Resultatenrekening - afschrijvingen  
 • Winstbepaling
 • Financiële instrumenten 

Over de auteur

Wim van Es RA is als partner werkzaam bij accountantsbureau Grant Thornton en sinds 1988 werkzaam binnen de accountancy. Hij is als accountant en adviseur met name betrokken bij grote en middelgrote bedrijven binnen het MKB. In die hoedanigheid controleert hij onder meer jaarrekeningen. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.