E-book: Toezichthouders (Instanties)

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 185 vragen
Organisaties kunnen te maken krijgen met een toezichthouder: een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. Zo’n instituut verzamelt informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, vormt zich daarna een oordeel daarover en intervenieert eventueel naar aanleiding daarvan.
 

Antwoord op praktische vragen over toezichthouders (instanties)

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 188 vragen over toezichthouders (instanties). Geen uitgebreide juridische opsommingen, maar een handzaam overzicht van de soorten toezicht en de belangrijkste instanties. Bovendien geeft het e-book een overzicht van de verschillende bevoegdheden van de toezichthouders en de grenzen daarvan.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 188 vragen over toezichthouders (instanties), zoals:
 • Welke vormen van toezicht worden onderscheiden?
 • Welke uitgangspunten hanteert de overheid bij het houden van toezicht?
 • Kent de wet algemene bepalingen over bevoegdheden aan toezichthouders?
 • Wat moet worden verstaan onder ‘toezicht op de naleving’?
 • Komt het voor dat toezichthouders ook buitengewoon opsporingsambtenaar of politieambtenaar zijn?
 • Moet een toezichthouder zijn legitimatiebewijs laten zien?
 • Kan een toezichthouder zomaar van zijn bevoegdheden gebruik maken?
 • Mag een toezichthouder zomaar bedrijfspanden en bedrijfsterreinen betreden?
 • Mogen toezichthouders zich laten vergezellen door deskundigen?
 • Wat is de sanctie op niet meewerken aan wat een toezichthouder vraagt?
 • Wat is het verschil tussen ‘toezicht’ en ‘opsporing’?

Toezichthouders (instanties) in 20 thema's

De 188 vragen over toezichthouders (instanties) zijn verdeeld in 20 thema’s:
 • De bevoegdheden van toezichthouders 
 • Wat te doen bij een inval of bedrijfsdoorzoeking van een toezichthouder?   
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)   
 • De Algemene Inspectiedienst (AID)  
 • De Arbeidsinspectie (AI)  
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)   
 • Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)  
 • Commissariaat voor de Media (CvdM)   
 • Commissie Gelijke Behandeling (CGB)  
 • De Consumentenautoriteit   
 • De Nederlandsche Bank (DNB)  
 • Douane   
 • Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische controledienst (FIOD-ECD)   
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)  
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
 • Autoriteit Consument & Markt (ACM), voorheen NMa   
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM), voorheen OPTA  
 • Voedsel en waren Autoriteit (VWA)  
 • Agentschap Telecom (AT)

Over de auteur

Dit item is geactualiseerd door de redactie van The Question Library.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.