E-book: Strategisch Management

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 250 vragen
Elk bedrijf heeft een strategie en moet daarom ook doen aan strategisch management, het geheel van taken, (denk)processen en beslissingen waardoor de strategie van de onderneming – doelen, marktactiviteiten en het voortbrengingsproces – wordt (her)geformuleerd, geïmplementeerd, gecontroleerd op zijn effecten en wordt bijgesteld. Maar hoe doet u dat, wanneer doe u dat en wie doet dat?
 

Antwoord op praktische vragen over strategisch management

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 251 vragen over strategisch management. Geen uitgebreid ontoegankelijk managementjargon, maar een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten. Het helpt uw organisatie om te anticiperen en te reageren op grote en kleine, expliciete en impliciete veranderingen, extern en intern, zodat u uw doelstellingen kunt realiseren en kunt overleven.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 251 vragen over strategisch management, zoals:
 • Wat zijn de vijf P’s van strategie?
 • Wat is strategisch management?
 • Waarom is strategie van belang voor een onderneming?
 • Wat is het verschil tussen strategievorming voor het MKB en voor grote ondernemingen?
 • Wanneer moet een onderneming een – nieuwe – strategie ontwikkelen?
 • Wat is anno nu 'nieuw' aan strategie?
 • Wat is het verschil tussen strategie en een missie?
 • Wat is het verschil tussen strategie en ambitie?
 • Wat is het verschil tussen strategie en een ondernemings (business)plan?
 • Wat is het verschil tussen een strategisch plan en budgettaire doelstellingen?
 • Wat is het verschil tussen strategie en beleid?

Strategisch management in 20 thema’s

De 251 vragen over strategisch management zijn verdeeld in 19 thema's.

 • Het belang van strategisch management   
 • Missie, strategie en beleid   
 • Niveau van strategiebepaling: business unit, sector, corporate
 • Niveau van strategiebepaling: functioneel, persoonlijk, netwerk, geo-politiek
 • Marktstructuren, marktmacht en kritische succesfactoren
 • Typen strategieën   
 • Jaarplannen versus strategie   
 • Strategisch proces: stijlen en typen   
 • Strategisch proces: strategisch denken en scenarioplanning   
 • Strategisch proces: SWOT analyse   
 • Strategisch proces: omgevingsanalyse   
 • Strategisch proces: portfolio analyse (Porter, BCG en GE-McKinsey matrix)   
 • Over corporate governance, active shareholders en hedgefunds   
 • Strategisch plan   
 • Strategy execution, communicatie en commitment   
 • Evaluatie en bijsturing  
 • De organisatie van de strategische functie in de onderneming   
 • Innovatie en ondernemerschap 
 • Bronnen

Over de auteurs

Aart Willem Saly is consultant. Zijn belangrijkste expertise ligt op het gebied van strategieontwikkeling- en beoordeling, new business development, organisatieontwerp en besturing. Hij schreef een proefschrift over ‘Corporate Entrepreneurship’ en diverse artikelen over strategie, innovatie en performance-verbetering .
 
Hans Strikwerda houdt zich vooral bezig met het (her-)ontwerpen van organisaties en hun strategieën onder invloed van fundamentele veranderingen in omgevingen, marktstructuren, technologieën en consumentenvoorkeuren. Hij publiceert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van management consultancy, concernbestuur, strategisch management en corporate governance.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.