E-book: Sociaal plan

In meer dan 235 vragen
Een sociaal plan is een overeenkomst waarin is bepaald hoe de voor de medewerkers negatieve gevolgen van een reorganisatie, inkrimping, fusie of ontvlechting door de werkgever worden opgevangen. Hoewel een sociaal plan niet wettelijk verplicht is, moet een werkgever bij het maken van een sociaal plan wel rekening houden met wet- en regelgeving. 
 

Antwoord op praktische vragen over een sociaal plan

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 241 vragen over een sociaal plan. Geen wollig jargon, gespierde vakbondstaal of ontoegankelijke arbeidsrechtelijke termen, maar praktische informatie over inhoud en verantwoordelijkheden. Het legt uit welke rol HR heeft bij het opstellen van een sociaal plan, maar ook welke rol HR nadrukkelijk niet heeft. Bovendien geeft het aan met welke partijen een werkgever om tafel moet zitten bij een sociaal plan.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 241 vragen over een sociaal plan, zoals:
 • Wat is een sociaal plan?
 • Wordt een sociaal plan met de vakorganisaties of met de ondernemingsraad afgesloten?
 • Is een sociaal plan een CAO?
 • Wordt een medewerker die geen lid is van een vakorganisatie gebonden aan een sociaal plan?
 • Is er wet- en regelgeving voor de inhoud van een sociaal plan?
 • Welke wetgeving is van essentieel belang voor het maken van een sociaal plan?
 • Is het maken van een sociaal plan een zaak van P&O?
 • Welke disciplines in een bedrijf horen invloed te hebben op de totstandkoming van een sociaal plan?
 • Op welke gegevens is een sociaal plan gebaseerd?
 • Welke onderwerpen worden meestal in een sociaal plan geregeld?
 • Wat is een was-wordt lijst?

Sociaal plan in 19 thema's

De 241 vragen over een sociaal plan zijn verdeeld in 19 thema’s:
 • Het maken van een sociaal plan
 • De was-wordt lijst
 • Bedrijfsvestiging
 • Uitwisselbare functie
 • Afvloeiingsvolgorde en het afspiegelingsbeginsel
 • Afwijkende selectiemogelijkheden
 • De inhoud van een sociaal plan
 • Begeleiding van werk naar werk
 • Passende functie, geschikte functie
 • Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening
 • Wachtgeld als gelijkwaardige voorziening
 • Vakorganisaties en ondernemingsraad
 • Bezwarencommissie
 • Gang naar de rechter
 • Het sociaal plan en de jaarrekening
 • Ontslagstelsel
 • Opzegtermijn
 • Wet- en regelgeving rond sociale plannen
 • Overgang van onderneming

Over de auteurs

Mr. Arie de Ruijter is interim-manager en adviseur op het terrein van Human Resources, Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht en heeft in die hoedanigheid veelal te maken met overheidsorganisaties en bedrijven die om bedrijfseconomische redenen hun koers moeten wijzigen. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.