E-book: (Re)organiseren

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 50 vragen
Eisen aan organisaties worden steeds hoger. Tegelijkertijd falen functionele structuren. Een integrale aanpak daarentegen kan leiden tot slimmere structuren en de noodzaak om te reorganiseren. Daarbij is niet het reduceren van menskracht het uitgangspunt, maar het bekijken of de taakverdeling en coördinatie misschien beter kan. Vervolgens gaat het erom dat die verbeteringen worden ontworpen en ingevoerd.
 

Antwoord op praktische vragen

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 53 vragen over (re)organiseren. Geen uitvoerige arbeidsrechtelijke beschouwingen, maar handvatten om verantwoord te (re)organiseren, waarbij de organisatie rekening houdt met alle belanghebbenden en niet alleen met de shareholders. Uiteindelijk moet de nieuwe structuur namelijk gaan bijdragen aan het leveren van zoveel mogelijk waarde voor alle belanghebbenden.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 53 vragen over (re)organiseren, zoals:
 • Waarom falen functionele structuren?
 • Hoe kunnen structuren prestaties verbeteren?
 • Wat is de organisatiestructuur?
 • Wat is nodig voor een 'slimme' organisatiestructuur?
 • Wat levert een goede structuur een organisatie op?
 • Wat zijn aanleidingen voor reorganiseren?
 • Welke ontwerpbenaderingen zijn er?
 • Wat is de slimste ontwerpaanpak?
 • Wat zijn de hoofdstappen van structuurverandering?
 • Waarom is integraal ontwerpen beter?

(Re)organiseren in 8 thema's

De 53 vragen over (re)organiseren zijn verdeeld in 8 thema’s:
 • Introductie   
 • Het wat en waarom van structuur   
 • Afbakening en herontwerp-eisen  
 • Analyse van proces en structuur  
 • Structuur in het primair proces   
 • Structuur in coördinatie, innovatie en strategievorming   
 • Technische en andere systemen en huisvesting  
 • Invoeren en doorontwikkelen   

Over de auteur

Hans Lekkerkerk is senior docent bedrijfskunde. Hij doceert de vakken innovatiemanagement, organisatieontwerp en operations management. Hij promoveerde hij op het onderwerp ‘Innovatie- en organisatiestructuur’.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.