E-book: Performance management

In meer dan 110 vragen
Performance management helpt organisaties om het prestatieniveau te verbeteren door een verbinding te leggen tussen strategie en uitvoering. Hierbij vertaalt de organisatie de gekozen doelstellingen via de afdelingsdoelstellingen naar individuele doelstellingen en (kern)competenties. Met performance management handelt een organisatie resultaatgericht. HR doet hierbij vooral het tactische en operationele werk. 
 

Praktische vragen over Performance management

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 111 vragen over performance management. Het laat zien dat het geen doel op zich is, maar een middel om een optimale verbinding tussen de doelstellingen van de organisatie en de persoonlijke ambities en talenten van medewerkers te realiseren. HR kan de ken- en stuurgetallen, die performance management genereert, gebruiken om het HR-beleid te optimaliseren.  
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 111 vragen over performance management, zoals:
 • Hoe is performance management opgebouwd?
 • Wat is competentiemanagement?
 • Wat is een functieprofiel?
 • Hoe ziet het performance management proces er uit?
 • Wat zijn kritieke prestatie-indicatoren of Key Performance Indicators (KPI’s)?
 • Wat is de rol van de afdeling HRM bij het performance management proces?
 • Wat zijn de slaag- en faalfactoren van performance management?
 • Wat is het verband tussen performance management en een beloningssysteem?
 • Wat is het verschil tussen competentiemanagement en performance management?
 • Wat is het verschil tussen performance management en de balanced scorecard?
 • In hoeverre is er afstemming tussen opleiden en performance management?

Performance management in 8 thema's

De 111 vragen over performance management zijn verdeeld in 8 thema’s:
 • Performance management  
 • Performance management en beoordelingen  
 • Performance management en competentiemanagement  
 • Performance management en de balanced scorecard 
 • Performance management en ontwikkeling  
 • Performance management en overige HR-instrumenten  
 • Performance management en organisatiecultuur 
 • Performance management en e-hrm

Over de auteur

Jeroen van der Sloot is werkzaam bij PurpleHRM waar hij organisaties adviseert op het snijvlak van HRM & ICT, in het bijzonder op het gebied van performance management.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.