E-book: Loopbaanbegeleiding

In meer dan 215 vragen
 

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen.

Loopbaanbeleid geeft richting aan in-, door- en uitstroom van personeel. Het geeft HR inzicht welk type medewerkers de organisatie nodig heeft om op korte, middellange en lange termijn de doelstellingen te halen. Bovendien dwingt het de medewerker verantwoordelijkheid te nemen voor zijn carrière en zich te bezinnen op zijn kerncompetenties en de ontwikkelmogelijkheden.
 

220 praktische vragen over loopbaanbegeleiding

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 220 vragen over loopbaanbegeleiding. Het vertelt niet wat organisaties en medewerkers moeten doen, maar helpt ze met het maken van keuzes. En de juiste keuzes leiden tot een hogere motivatie en tevredenheid, betere prestaties en beperken het bedrijfsrisico op ziekte en uitval.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 220 vragen over loopbaanbegeleiding, zoals:
 • Wat is loopbaanbegeleiding en voor wie is het bedoeld?
 • Waaruit bestaat loopbaanbegeleiding en wat is het doel?
 • Wat is het verschil tussen loopbaanbegeleiding en outplacement?
 • Is loopbaanbegeleiding alleen gericht op verticale mobiliteit, om hogerop te komen?
 • Wat is het verschil tussen loopbaanbegeleiding en levensoriëntatie-begeleiding?
 • Wat doet een loopbaanadviseur en waaraan moet hij voldoen?
 • Wat is het verschil tussen een loopbaanadviseur en een coach?
 • Hoe zien loopbaantrajecten eruit?
 • Wanneer wordt een psychologisch onderzoek ingezet bij loopbaanadvisering?
 • Wat is de rol of het doel van een assessment in het kader van loopbaanadvisering?

Loopbaanbegeleiding in 22 thema's

De 220 vragen over loopbaanbegeleiding zijn verdeeld in 22 thema’s:
 • Loopbaanbegeleiding
 • Loopbaanadviseur  
 • Loopbaanvragen   
 • Loopbaantrajecten  
 • Psychologisch onderzoek  
 • Assessment Center Onderzoek   
 • Development Center 
 • Learning Center  
 • Employability  
 • Leeftijdsbewust loopbaanbeleid   
 • Mobiliteitscentrum   
 • Outplacement   
 • Re-integratiebegeleiding 
 • Loopbaanbegeleiding en competentiemanagement   
 • Loopbaanbegeleiding en Management Development   
 • Loopbaanbegeleidingstraject en de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)   
 • Loopbaan en coachingstraject met behulp van biografische counseling  
 • Loopbaan en coachingstraject met behulp van het Learnworks Vitaliteits Profiel (LVP) 
 • Emotionele intelligentie in persoonlijke communicatie  
 • Leerstijlen  
 • Intervisie  
 • Diversiteitmanagement

Over de auteur

Marieke Gersdorf is werkzaam bij Berenschot op het gebied van strategische HR-vraagstukken. Haar ervaring ligt op het vlak van performancemanagement, competentiemanagement, leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen en evalueren van HR-beleid. 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.