E-book: Kinderopvang

Werken en zorg combineren
Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 86 vragen over kinderopvang. Geen uitvoerige beschouwingen over pedagosiche methoden, maar duidelijke informatie over de verschillende vormen van kinderopvang, de verantwoordelijkheden en natuurlijk de kosten. Zodat u als werkgever weet wat uw rol daarin is en wat wel en niet van u verwacht mag worden.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 86 vragen over kinderopvang, zoals:
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de kinderopvang?
 • Wie is verantwoordelijk voor kinderopvang?
 • Welke externe spelers zijn betrokken bij het beleid Kinderopvang?
 • Welke invloed kunnen ouders uitoefenen op de kwaliteit van kinderopvang?
 • Wat is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)?
 • Welke vormen van kinderopvang bestaan er?
 • Is kinderopvang in Nederland wettelijk geregeld?
 • Wat regelt de Wet basisvoorziening kinderopvang?
 • Welke vormen van kinderopvang vallen onder de Wet basisvoorziening kinderopvang?
 • Wat zijn de beroepskwalificaties voor personeeel in de kinderopvang?
 • Wat is de rol van de gemeente bij kinderopvang?

Kinderopvang in 9 thema's

De  86 vragen over kinderopvang zijn verdeeld in 9 thema’s:
 • Geschiedenis kinderopvang  
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
 • Vormen van kinderopvang  
 • Wettelijke regelingen en CAO’s  
 • De Wet Kinderopvang en de ouders 
 • De Wet Kinderopvang en de werkgevers 
 • Buitenschoolse opvang (BSO)   
 • Tussenschoolse opvang (TSO)  
 • Kinderopvang in cijfers

Over de auteur

Dit item is geactualiseerd door de redactie van The Question Library.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.