E-book: Kennismanagement

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 170 vragen
Kennismanagement richt zich op het gericht verbeteren van cruciale leerprocessen in de organisatie die moeten zorgen dat zowel individuele medewerkers als het collectief steeds meer capabel worden. Daarnaast richt kennismanagement zich op het inzichtelijk maken welke kennisgebieden cruciaal zijn voor de organisatie en hoe gezorgd kan worden dat deze kennisgebieden optimaal kunnen worden ontwikkeld en geëxploiteerd.
 

Antwoord op praktische vragen over kennismanagement

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 176 vragen over kennismanagement. Geen droge opsomming van abstracte termen, maar concrete handvaten om ermee aan de slag te gaan. HR heeft daarbij een cruciale rol, want de wijze van beoordelen en belonen heeft een directe invloed op de wijze waarop medewerkers op het gebied van kennismanagement acteren.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 176 vragen over kennismanagement, zoals:
 • Kun je wel bewijzen dat kennismanagement tot effecten leidt in de prestaties van de organisatie?
 • Wat kost kennismanagement?
 • Hoe ga ik om met weerstand tegen kennismanagement?
 • Wat is de relatie tussen kennismanagement en een lerende organisatie?
 • Welke kennissoorten worden onderscheiden?
 • Waarom moet uw organisatie aan kennismanagement doen?
 • Wat zijn voorwaarden voor succesvol kennismanagement?
 • Hoe kan gebrek aan vertrouwen optreden als barrière voor kennisdeling en toepassing
 • Welke processtappen kun je bij kennismanagement onderscheiden?
 • Waar moet je op letten bij het inrichten van kennismanagement initiatieven?
 • Welke disciplines moeten betrokken worden bij een kennismanagement project?
 • Wat is de relatie met Human Resource Management (HRM)?

Kennismanagement in 18 thema’s

De 176 vragen over kennismanagement zijn verdeeld in 18 thema’s:
 • Omschrijving en belang kennismanagement
 • Kennis en informatie
 • Kennis vastleggen of samenwerken?
 • Voorwaarden voor succesvol kennismanagement
 • Barrières voor kennisdelen en toepassen
 • Vormgeven van kennismanagement
 • Rollen binnen kennismanagement
 • Netwerken van medewerkers en experts
 • Beheren van informatiebronnen
 • Instrumenten om te leren van successen en mislukkingen
 • Instrumenten om te leren van elkaar
 • Samenwerken aan kennis
 • Vertrekkende expertise
 • Leren over de toekomst
 • ‘Best practice sharing’ binnen organisaties
 • IT-instrumenten voor kennismanagement
 • Omschrijving en belang Business Intelligence
 • Instrumenten voor Business Intelligence

Over de auteurs

Kees de Bondt is projectadviseur documentaire communicatie en Total Quality Management. Hij houdt zich bezig met organisaties die ondersteuning behoeven bij de vertaling van kwaliteitsbeleid in praktische en duurzame verbeteringen.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.