E-book: Interim-management

In meer dan 195 vragen
 

Snel handelen bij crisissituaties in bedrijven. 

Wanneer een organisatie in een noodsituatie snel drastische maatregelen moet nemen en crisismanagement vereist is, wordt vaak in de top van de organisatie een zware en onafhankelijke interim-manager benoemd. Maar in welk stadium schakel je als HR een interim-manager in, voor welke problemen is hij wel/niet geschikt en waar moet een goede interim-manager aan voldoen?
 

Praktische vragen over interim-management

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 198 vragen over interim-management. Geen saaie definities, maar praktische informatie over de voor- en nadelen, de kosten en de verschillende typen interim-management. Zodat u als HR de juiste afweging kunt maken of  interim-management voor uw organisatie de juiste oplossing is.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 198 vragen over interim-management, zoals:
 • Waarin verschilt een interim-manager van een ‘vaste’ manager?
 • Welke verschillende typen interim-management zijn er?
 • Wanneer moeten we wel en niet een interim-manager inschakelen?
 • Wat zijn specifieke karaktereigenschappen van de interim-manager?
 • Brengt interim-management ook zijn eigen risico’s mee?
 • Hoeveel interim-managers zijn er?
 • Wat is het verschil tussen consultancy en interim-management?
 • Welke regels stelt de gedragscode voor interim-managers?
 • Welke bureaus zijn aangesloten bij de Raad Interim Management (RIM)?
 • Wat zijn de kerncompetenties voor een interim-manager?

Interim-management in 11 thema's

De 198 vragen over interim-management zijn verdeeld in 11 thema’s:
 • Wat is interim-management?   
 • Verschillende typen interim-management 
 • Wel of niet een interim-manager inschakelen   
 • Kenmerken van de markt voor interim-management   
 • Aanbieders van interim-management   
 • Interim-management als professie  
 • Van start als interim-manager   
 • Opdrachten voor interim-management   
 • IM-Code - Deel Gedragscode voor Interim-managers  
 • IM-Code - Deel Gedragscode voor RIM-bureaus   
 • De interim-manager en internet  

Over de auteur

Peter Buisman is actief als zelfstandig interim manager. De uitgevoerde opdrachten zijn veelal gericht op crisismanagement, turnaround en privatisering. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.