E-book: Gezondheidsmanagement

Onderwerpen:  Arbobeleid, Arbo
In meer dan 300 vragen
Hoewel de duurzame inzetbaarheid van werknemers gezien de aankomende vergrijzing steeds belangrijker wordt, doet nog slechts een kwart van de bedrijven aan gezondheidsmanagement. Daarbij gaat het zowel om de verandering van het gedrag van werknemers als om de verbetering van het werk: beleid, werkplekinrichting, organisatie en inhoud. En levert alleen een systematische aanpak blijvende resultaten op.
 

Antwoord op praktische vragen over gezondheidsmanagement

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 314 vragen over gezondheidsmanagement. Geen belerende teksten of overbodige medische informatie, maar praktische informatie over uiteenlopende aspecten van gezondheid. Gezondheidsmanagement richt zich daarbij op de totale keten van preventie en gezondheidsbevordering, verzuim(bestrijding) en sociaal-medische begeleiding, interventie en re-integratie.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 314 vragen over gezondheidsmanagement, zoals:
 • Hoe kan een organisatie een gezondheidsbeleid opzetten?
 • Wat zijn de tien regels voor een effectief gezondheidsbeleid?
 • Wat is Integraal GezondheidsManagement (IGM)?
 • Waar staat Integraal Gezondheidsmanagement in relatie tot Arbobeleid en verzuimbeleid?
 • Wat zijn de elementen van effectief alcoholbeleid?
 • Hoe kan ik een alcoholbeleid in de praktijk vorm geven?
 • Heeft bedrijfsfitness invloed op het ziekteverzuimpercentage?
 • Is er een wettelijke regeling waaraan werkgevers moeten voldoen als het gaat om het geven van borstvoeding tijdens het werk?
 • Wat zijn de oorzaken van 'sick building syndrome'?
 • Wat verbiedt de Algemene Wet Gelijke Behandeling een werkgever uitdrukkelijk?
 • Gelden de regels voor de naleving van de Arbowet ook bij thuiswerken/telewerken?
 • Wat zijn mogelijke activiteiten die de werkgever kan ondernemen tegen stress?
 • Wat is een burnout en een bore-out?

Gezondheidsmanagement in 15 thema’s

De 314 vragen over gezondheidsmanagement zijn verdeeld in 15 thema’s:
 • Gezondheidsmanagement   
 • Bewegen   
 • Stress op het werk   
 • Gezonde lucht op het werk   
 • Gelijke behandeling 
 • Flexibele arbeid  
 • Ongewenste omgangsvormen 
 • RSI/Kans   
 • Voeding 
 • UV-straling 
 • Alcohol
 • Roken   
 • 55 plussers en werk   
 • Borstvoeding en werk 
 • Thuiswerken 

Over de auteur

Dit item is geactualiseerd door de redactie van The Question Library.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.