E-book: Fusies & Overnames

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 210 vragen
 

Financiën en gevolgen voor werknemers. 

Met een economie die steeds internationaler wordt, krijgen bedrijven steeds meer te maken met fusies en overnames. Maar voordat het zover is, komt er heel wat bij kijken. Zo moet niet alleen het financiële aspect juridisch goed geregeld worden, maar ook de gevolgen voor de werknemers. Om de belangen van de werknemers te beschermen zijn in 2000 fusiegedragsregels opgesteld.
 

Praktische vragen over fusies en overnames

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 209 vragen over fusies en overnames. Geen softe informatie, die voor meerdere uitleg vatbaar is, maar heldere definities, inclusief aandacht voor de rechtspositie van werknemers in het proces. Zodat in goed overleg met de vakbonden het proces tot een goed einde kan worden gebracht.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op meer dan 210 vragen over fusies en overnames, zoals:
 • Wat is een overname?
 • In wat voor juridische verschijningsvormen worden ondernemingen
 • gedreven?
 • Waarom is het van belang bij overname de statuten op doelomschrijving te
 • screenen?
 • Wat houdt de wet tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht
 • in?
 • Hoe komt een overname tot stand?
 • Zijn er naast de aandelen transactie of de activa-passiva transactie nog
 • andere manieren van overnames mogelijk?
 • Is het verschil tussen het gewone spraakgebruik en de juridische
 • terminologie bij overnames van belang?
 • Wat is een overnameovereenkomst?
 • Wanneer is een overname voltooid?
 • Wat is een juridische fusie?
 • Mogen alle soorten rechtspersonen met elkaar een juridische fusie
 • aangaan?
 • Hoe oud mogen de financiële stukken in het fusievoorstel zijn?
 • Wanneer is de fusie effectief?

Fusies en overnames in 12 thema's

De  209 vragen over fusies en overnames zijn verdeeld in 12 thema’s:
 • Ondernemingsvormen
 • Overgang van de onderneming
 • Het overnameproces
 • Pre-contractuele fase
 • Intentieverklaring
 • Positie management/eigenaar
 • Due diligence
 • Bepalingen van de overnameovereenkomst
 • Ondernemingsraad
 • SER-Fusiegedragsregels 2015
 • Concentratietoezicht
 • Beperkingen financiering van overnames

Over de auteurs

Tim Carapiet is advocaat. Hij adviseert bij overnametransacties, besluitvorming en governancevraagstukken die spelen binnen de boardroom, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingstrajecten, het opstellen van commerciële contracten zoals distributieovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten, strategische adviezen bij uitbreiding en reorganisatie van de onderneming en juridische geschillen. 
 
Thom Schölvinck is advocaat-stagiaire. Hij is actief op de ondernemingsrechtelijke (overname) praktijk. 
 
Marein Smits is advocaat ondernemingsrecht. Ze  heeft ruime ervaring met fusies en overnames (overnames, participaties en herfinancieringen), private equity transacties en werk voor investeerders, founders en management teams, grote familiebedrijven in Nederland en hun vraagstukken over continuïteit en opvolging, zeggenschap binnen familie en bedrijf, behandeling van geschillen en omgaan met derden, aandeelhoudersverhoudingen en grensoverschrijdende en Nederlandse joint ventures,boardroom advies over medezeggenschap, governance en structuurregime, vormgeving en governance van ondernemingen in de zorg.  
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.