E-book: Fraude - Forensic Services

Onderwerpen:  Arbeidsconflict
In meer dan 190 vragen
 

Oorzaken en gevolgen fraude aanpakken. 

Fraude kost het bedrijfsleven veel geld. Hoewel het vaak te herleiden is tot een individu, kan het vaak veroorzaakt worden door werkstress, een slechte bedrijfscultuur of druk van opdrachtgevers. De werkgever kan verschillende maatregelen nemen om de kans op fraude te minimaliseren. Daarbij kan Forensic Services worden ingezet voor alle aspecten van fraude: van preventie tot afhandeling.
 

Antwoord op praktische vragen over Fraude

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 197 vragen over fraude en Forensic Services. Geen uitvoerige juridische teksten, maar heldere definities van de verschillende soorten fraude, de mogelijke oorzaken en oplossingen en de rol die Forensic Services daarbij kan spelen. Bovendien wordt duidelijk aangegeven hoe ver een werkgever richting een werknemer kan gaan bij fraudebestrijding.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 197 vragen over fraude en Forensic Services, zoals:
 • Wat is fraude en welke vormen van fraude zijn er?
 • Is bekend wat de totale omvang van fraude in Nederland is?
 • Welke gevolgen kan fraude hebben voor de organisatie en voor de dader?
 • Is elektronisch toezicht op werknemers toegestaan?
 • Wat is het beleid rond toezicht en privacy?
 • Ben ik als bedrijf, ondernemer of particulier verplicht mee te werken aan een privaat fraudeonderzoek?
 • Hoe wordt fraude afgehandeld?
 • Is fraude een reden voor ontslag op staande voet?
 • Kan ik de kosten van een fraudeonderzoek verhalen op de dader?
 • Waar moet ik op letten om fraude te herkennen?
 • Wat te doen bij vermoeden van fraude?
 • Hoe is fraude te minimaliseren?
 • Wat wordt verstaan onder Forensic Services?
 • Wie houden zich bezig met Forensic Services?
 • Wat is forensische accountancy?

Fraude in 18 thema's

De 197 vragen over fraude en Forensic Services zijn verdeeld in 18 thema’s:
 • Begrippen  
 • Vormen van fraude  
 • Omvang fraude 
 • Gevolgen van fraude  
 • Opsporing van fraude   
 • Afhandeling en bestraffing fraude 
 • Fraude herkennen en aangeven   
 • Voorkomen van fraude   
 • Pre-employment screening  
 • Verzekeringsfraude   
 • Forensic Services   
 • Forensic Valuation   
 • Forensic Valuation en schadeclaims  
 • Nederlandse ondernemingsvormen   
 • Buitenlandse rechtspersonen 
 • Faillissement   
 • Aansprakelijkheid  
 • Ontbinding rechtspersonen

Over de auteur

Willy Debets heeft veel ervaring op het gebied van fraude, georganiseerde criminaliteit, money-laundering, financieel rechercheren, aanpak hennepkwekerijen en verzekeringsfraude. Sinds 1 mei 2011 heeft Willy Debets een eigen Opleidingsinstituut en Rechercheadviesbureau. 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.