E-book: EU Subsidies

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 65 vragen
Europa moet in 2020 een slimme, duurzame en inclusieve economie hebben. Dat betekent dat alle subsidies in het teken staan van dat streven. Natuurlijk wil ook uw bedrijf graag een beroep doen op deze subsidies. Dan is het handig om te weten dat er drie prioriteiten zijn: kennis, innovatie en digitale maatschappij; CO2-arme economie en milieu; werkgelegenheid en onderwijs.
 

Antwoord op praktische vragen over EU Subsidies

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 67 vragen over EU Subsidies. Geen onoverzichtelijke brij aan regelingen, maar een duidelijk uitleg van de verschillende regelingen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zodat u goed kunt kijken op welke subsidie u een beroep kunt doen. 
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 67 vragen over EU Subsidies, zoals:
 • Wat zijn trends in het EU subsidieprogramma?
 • Wat zijn de wijzigingen in de EU subsidies vanaf 2014?
 • Wat zijn de kenmerken van EU subsidies?
 • Wat is de betekenis van cofinanciering?
 • Wat is het doel van Erasmus+ (onderwijs en opleiding)?
 • Wat is het EaSI programma?
 • Wat is het doel van het Horizon 2020 programma?
 • Wat houdt het Connecting Europe Facility-programma in?
 • Wat is het doel van het LIFE subsidie-programma?
 • Wat is COSME subsidie?
 • Wat is de focus van het Consumentenprogramma?

EU Subsidiesin 14 thema’s

De  67 vragen over EU Subsidies zijn verdeeld in 14 thema’s:
 • Algemeen   
 • Erasmus+   
 • EaSI 
 • Horizon 2020   
 • Connecting Europe Facility-subsidie  
 • LIFE   
 • COSME   
 • Consumentenprogramma   
 • Gezondheid voor groei 
 • EFRO   
 • ESF   
 • Fiscalis 2020   
 • EOF   
 • LEADER   

Over de auteur

Dit item is geactualiseerd door de redactie van The Question Library.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.