E-book: Concernvorming en Concernbestuur

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 180 vragen
Concernbestuur moet voortdurend balanceren tussen de semi-autonomie (qua resources en policies) van de operationele eenheden enerzijds en het realiseren van synergie (zoals geëist door de financiële wereld) anderzijds. Maar welke vorm kies je en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen?
 

Antwoord op praktische vragen over concernvorming en concernbestuur

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 186 vragen over concernvorming en concernbestuur. Geen ingewikkelde ontoegankelijke economische teksten, maar een helder overzicht van het proces om tot een concern te komen. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke en sociaal-psychologische aspecten van concernbestuurders.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 186 vragen over concernvorming en concernbestuur, zoals:
 • Wat is concernbestuur?
 • Wat is een concern?
 • Hoe ontstaan concerns?
 • Welke bedrijfskundige- of operationele concernvormen kunnen worden onderscheiden?
 • Welke juridische concernvormen worden onderscheiden?
 • Kunnen stichtingen ook in concernverband opereren?
 • Kunnen publiekrechtelijke rechtspersonen ook een concern vormen?
 • Is een moedermaatschappij ook het hoofdkantoor van een concern?
 • Wat is het verschil tussen een werkmaatschappij, een divisie en een business unit?
 • Waarom wordt de concernvorm gehanteerd

Concernvorming en concernbestuur in 7 thema's

De 186 vragen over concernvorming en concernbestuur zijn verdeeld in  7 thema’s:

 • Definities
 • Modellen en typen concerns en concernstructuren
 • Organisatie en werking van concernbestuur   
 • Taken en samenstelling van het bestuur   
 • Verhouding RvB en management operationele eenheden   
 • Bestuursprocessen    
 • Persoonlijke aspecten

Over de auteur

Hans Strikwerda is hoogleraar Organisatieleer en Verandering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Strikwerda publiceert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van management consultancy, concernbestuur, strategisch management en Corporate Governance.
 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.