E-book: Balanced Scorecard

Onderwerpen:  Strategisch HR
In meer dan 210 vragen
Bedrijven moeten steeds meer snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Het management heeft daarvoor een instrument nodig dat de strategische prestaties in beeld brengt. Omdat de klassieke financiële informatievoorziening te laat signalen aflevert zodat bijstelling niet meer kan plaatsvinden, is de Balanced Scorecard ontworpen. Hiermee kan het management monitoren in hoeverre aan de strategische doelstellingen is voldaan.
 

Antwoord op praktische vragen over de Balanced scorecard

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 211 vragen over de Balanced scorecard. Het maakt duidelijk dat het geen invuloefening is, maar een integrale beoordeling vanuit vier perspectieven:  leren en groei-, interne processen-, klant- en financieel  perspectief. Dankzij de logica van het verband tussen deze perspectieven (oorzaak en gevolg) is een integrale en uitgebalanceerde sturing en beheersing van de organisatie en haar prestaties mogelijk.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 211 vragen over de Balanced scorecard, zoals:
 • Wat is de Balanced scorecard?
 • Waarom is de Balanced scorecard er?
 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Balanced scorecard?
 • Wat is de relatie tussen de strategiekaart en de Balanced scorecard?
 • Wat zijn de basisvragen bij het werken met de Balanced scorecard?
 • Waarom werkt de Balanced scorecard met vier perspectieven?
 • Welke toepassingsmogelijkheden kent de Balanced scorecard?
 • In hoeverre is de Balanced scorecard bruikbaar bij strategievorming?
 • Wat betekent de aanduiding ‘balanced’ in de Balanced scorecard?
 • Welke inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt bij het toepassen van de Balanced scorecard?

Balanced scorecard in 21 thema’s

De 211 vragen over de Balanced scorecard zijn verdeeld in 21 thema’s:
 • Definitie van de Balanced scorecard
 • Ontstaan en ontwikkeling van de Balanced scorecard
 • De strategiekaart
 • Uitgangspunten Balanced scorecard
 • Basiskennis Balanced scorecard
 • Werken met prestatie-indicatoren
 • Werken met de vier perspectieven
 • De toepassingsmogelijkheden van de Balanced scorecard
 • De ‘balance’ in de Balanced scorecard
 • Proces van totstandkomen van de Balanced scorecard
 • Tips bij het ontwerpen van een Balanced scorecard
 • Periodiek onderhoud van de Balanced scorecard
 • Veel voorkomende knelpunten bij het ontwerpen van de Balanced scorecard
 • Veel voorkomende knelpunten bij het werken met de Balanced scorecard  
 • Rollen bij het werken met de Balanced scorecard
 • De toegevoegde waarde van de Balanced scorecard voor de onderscheiden disciplines
 • Balanced scorecard en ondersteuningssoftware
 • Balanced scorecard en kwaliteit
 • Samenhang Balanced scorecard met andere managementmethodieken
 • Sociaal-maatschappelijke effecten van het gebruik van de Balanced scorecard
 • Beoordeling instrument Balanced scorecard

Over de auteur

Gert van den Burg adviseert en traint op het terrein van performance management, kostenmanagement, besturingsvraagstukken en de inrichting van de financiële functie. Van den Burg experimenteerde in 1993 als één van de eerste consultants met de toepassing van de Balanced scorecards in Nederlandse organisaties. 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.