E-book: Arbeidstijden

Onderwerpen:  Arbeidsvoorwaarden, Arbo
In meer dan 230 vragen

Grenzen bewaken

Aan arbeidstijden moeten grenzen worden gesteld om te voorkomen dat veiligheid, gezondheid en welzijn van een werknemer niet in het gedrang komen. Maar hoe stel je als werkgever de grenzen en welke grenzen mag je eigenlijk stellen? En hoe zit het met die grenzen bij Het Nieuwe Werken? Zijn daar eigenlijk wel grenzen mogelijk?
 

Antwoord op praktische vragen over Arbeidstijden

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 233 vragen over arbeidstijden. Geen saaie generieke opsomming, maar praktische informatie, waar nodig toegespitst per doelgroep. Met bovendien speciale aandacht voor werknemers die meedoen aan Het Nieuwe Werken. De antwoorden stellen de organisatie en specifiek HR in staat om te zorgen dat medewerkers de grenzen bewaken tussen hun privéleven en het werk. 
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 233 vragen over arbeidstijden, zoals:
 • Wat is het doel van de Arbeidstijdenwet?
 • Over welke onderwerpen staan er normen in de Arbeidstijdenwet?
 • Op wie is de Arbeidstijdenwet van toepassing?
 • Wanneer is reistijd wel en niet arbeidstijd?
 • Wat is een pauze en hoe lang moet die zijn?
 • Wat is consignatie en geldt dit als arbeidstijd?
 • Wat is een arbeidstijdpatroon?
 • Hoeveel langer mag er gewerkt worden bij noodzakelijke werkzaamheden?
 • Wie moet erop toezien dat de regels uit Arbeidstijdenwet wordt nageleefd?
 • Welke taken zijn er bij het organiseren van deskundig toezicht?

Arbeidstijden in 22 thema's

De 233 vragen over arbeidstijden zijn verdeeld in 22 thema’s:
 • Arbeidstijdenwet (ATW) algemeen
 • Normen voor werktijden van volwassenen   
 • Normen voor rusttijden en werken op zondag van volwassenen   
 • Werk- en rusttijden bij nachtdiensten   
 • Consignatie (oproepdienst)  
 • Samenloop van verschillende wettelijke regelingen   
 • Regels voor zwangere en pas bevallen vrouwen   
 • Verplichtingen voor de werkgever   
 • Arbeidstijdenbesluit (ATB) 
 • Arbeidstijdenbesluit: op wie is de wet niet van toepassing?  
 • Arbeidstijdenbesluit: algemene afwijkingen   
 • Arbeidstijdenbesluit: aanwezigheidsdienst   
 • Arbeidstijdenbesluit: specifieke regels voor de zorgsector  
 • Arbeidstijdenbesluit: specifieke regels voor de brandweer  
 • Arbeidstijdenbesluit: specifieke regels voor de mijnbouwsector   
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer: specifieke regels voor de binnenvaart  
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer: specifieke regels voor het wegvervoer 
 • Handhaving  
 • Arbeidstijdenwet: jeugdigen (16, 17 jaar) en werktijden  
 • Nadere regeling kinderarbeid: kinderen (-16 jaar) en werktijden  
 • Arbowet en Nadere regeling kinderarbeid: jongeren en arbeid   
 • Het Nieuwe Werken (HNW) en de Arbeidstijdenwet  

Over de auteur

Leo Bonefaas is inspecteur/specialist op het gebied van arbeids-, rij-, en rusttijden bij de Arbeidsinspectie. Daarvoor deed hij bedrijfservaring op als arbeidsanalist en productiechef. Hij schrijft regelmatig over (de wetgeving rond) Arbeidstijden op zijn blog http://werktijden.blogspot.nl/.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.