e-book: Arbeidsovereenkomsten

Onderwerpen:  Arbeidsovereenkomst

In dit rapport krijgt u antwoord op meer dan 260 vragen over arbeidsovereenkomsten. In heldere, niet-juridische taal.

Inhoud

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Loon
 • Staking
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Uitkering bij betalingsonmacht
 • Gelijke behandeling
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsomstandigheden
 • Overwerk
 • Aanpassing arbeidsduur
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Overgang onderneming
 • Jongeren en werk
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.