Beveiliging persoonsgegevens

Verplichte beveiligingsmaatregelen onder de AVG
Als het om beveiliging van persoonsgegevens gaat, is er een mantra dat u uit het
hoofd moet leren: neem passende technische en organisatorische maatregelen. Een van de hoofdpunten uit de AVG is namelijk dat uw organisatie passende en organisatorische maatregelen moet nemen om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen. De vrije vertaling is dat u persoonsgegevens op een zorgvuldige manier moet opslaan en verwerken. Dit raakt juist uw vakgebied, omdat u veel met persoonsgegevens van werknemers te maken heeft, en u die in een beschermde omgeving moet verwerken.
 
Dat is onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) ook al zo, maar er zijn
nieuwe elementen toegevoegd in de AVG, zoals het stimuleren van aansluiting bij
gedragscodes en het behalen van certificaten om aan te tonen dat u aan de regels
voldoet.
 
Lees meer in dit gratis rapport.
 
File 4267

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.