Beoordelen, functioneren en Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Volledig geactualiseerd: procedures en modellen

Direct aan met de slag met het houden van een POP-gesprek?

In dit rapport vindt u praktische modellen en procedures voor het houden van beoordelings-, functionerings- en POP-gesprekken. 

De beoordeling van medewerkers door de leidinggevende is een belangrijk instrument zicht te krijgen op wat de medewerker doet of meent te moeten doen in de werksituatie. Een dergelijk gesprek stelt de leidinggevende in staat duidelijk te maken wat door de organisatie en ook door de leidinggevende zelf van de medewerker wordt verwacht.
 
Een functioneringsgesprek gaat over de toekomst. Een beoordelingsgesprek gaat over de achterliggende periode. Een functioneringsgesprek heeft een informele basis. U geeft dus een informeel oordeel over kwaliteit, kwantiteit en inhoud van het functioneren van de werknemer. Het uitgangspunt bij een POP-gesprek is dat de leidinggevende vanuit zijn visie en ook de medewerker het gesprek voorbereidt. Het werken met POP's moet leiden tot een systeem waarin opleidingsfaciliteiten planmatiger worden toegewezen, dus gekoppeld aan de doelstellingen en ontwikkelingen van de organisatie (het strategisch opleidingsplan). 
 
Om dit te kunnen bereiken is het verstandig de procedure die dit rapport behandelt te volgen. Direct aan de slag met beoordelen, functioneren en POP, verschillende checklists, schema’s en kant en klare modellen als Beoordelingsformulier, formulier agendapunten functioneringsgesprek, voorbereidingsformulier POP etc.
 
Daarnaast krijgt u handvatten voor de next steps zoals:
  • Strategisch personeelsbeleid
  • Relatie belonen en beoordelen
  • Beoordelingscriteria
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Competentiemanagement
Breng uw kennis over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken in de praktijk met dit rapport!
 

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.