Arbo: wet- en regelgeving in meer dan 230 vragen

Weet aan welke wetten en regels u moet voldoen
De leiding van een organisatie is ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers werken in een veilige werkomgeving en -werkomstandigheden. Dat eisen de Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling. Maar wat omvat die wet- en regelgeving? Waar moet u als manager op letten en aan voldoen?
 

Antwoord op praktische vragen over Arbo

Dit e-book geeft u helder zicht op de wet- en regelgeving op Arbo-gebied. Geen stapeling van zware juridische teksten en wetsartikelen. Maar duidelijke antwoorden op 233 praktische vragen verdeeld over 13 onderdelen. Zo weet u welke wetten, regels en regelingen er zijn, wat de inhoud is en waar u verantwoordelijk voor bent. Met de praktische antwoorden uit dit e-book weet u aan welke Arbo wetten en regels u moet voldoen.

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 233 vragen over Arbo wet- en regelgeving, zoals:

 • Welke arboprofessional doet wat?
 • Stelt de Arbo-wet eisen hoe het arbobeleid er op papier uit moet zien?
 • Wat is het verschil tussen de arbodienst en de Inspectie SZW?
 • Waarom is de Arbowet- en regelgeving in delen opgebouwd?
 • Vallen vrijwilligersorganisaties ook onder de Arbo-wet?
 • Valt thuiswerk onder de Arbo-wet?
 • Zijn er specifieke arbeidsomstandigheden regels voor zwangere medewerkers?
 • Welke wettelijke taken heeft een bedrijfshulpverlener?
 • Welke wetten en regels hebben invloed op het arbo- en verzuimbeleid van een onderneming?
 • Is een preventiemedewerker verplicht voor ieder bedrijf?
 • Wat mag wél verwacht worden van een arbodienst of arbodienstverlener?
 • Hoe gaat het met de ontwikkeling van het ziekteverzuim?

Arbo wet- en regelgeving in 15 thema's

De 233 vragen over Arbo wet- en regelgeving zijn verdeeld in 18 thema’s:

 • Begrippen en afkortingen
 • Wet- en regelgeving
 • Arbowet en speciale groepen
 • Arbocatalogi
 • Inspectie SZW
 • Arbo- en verzuimbeleid
 • RI&E (RIE) en PVA
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Preventiemedewerker
 • Arbomanagementsystemen
 • Beroepsziekten en aansprakelijkheid
 • PAGO en Arbospreekuur
 • OR & Arbo- en verzuimbeleid
 • Arbodienstverlening
 • Arbeidsomstandigheden: de stand van zaken

Over de auteurs

Ronald Kuijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in arbo-dienstverlening. Sinds 2005 is hij mede-eigenaar van advies-, trainings- en onderzoeksbureau Prisma Arbozorg in Zutphen.
 
Ronald Hoevers is ervaren als arbo-adviseur bij grote arbeidsdiensten. Hij is nu directeur/eigenaar van Prisma Arbozorg in Zutphen. 
 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.