HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

Handvatten voor een praktische aanpak - derde geheel herziene editie

In welke sollicitant schuilt een talent? Bij welke functies doet zich de grootste kans op langdurig verzuim voor? Van welke teams wordt de klant nu écht tevreden? Vragen waarmee veel organisaties worstelen, terwijl ze tegelijkertijd een schat aan waardevolle gegevens verzamelen via personeelsinformatiesystemen en business-software.

Dit boek laat zien hoe je met deze data de bovenstaande vragen beantwoordt. Hoe HR-analytics stap voor stap kan worden toegepast bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -beleid en -strategie. Hoe je waarde creëert voor de organisatie met behulp van HR-analytics. Door:

 • voor HR relevante businessvragen te formuleren;
 • alle beschikbare data – waaronder big data - te gebruiken om patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken;
 • prognoses te doen over trends, risico’s en kansen;
 • voorspellende modellen te ontwikkelen.

Deze datagedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren.

Derde herziene editie

Deze derde geheel herziene editie is op veel punten aangevuld en aangescherpt, waaronder:
 • Een bijgewerkt hoofdstuk met de nieuwste regels en inzichten op het vlak van privacy en bescherming persoonsgegevens om met HR(-analytics) te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Nieuwe actuele en praktische voorbeelden van organisaties die na de tweede editie van dit boek met HR-analyticstrajecten zijn gestart;
 • Een datagedreven aanpak om te werken met The Voice of the Employee;
 • Een vernieuwde scan (vragenlijst) inclusief groeimodel om u nog beter op weg te helpen een start te maken met HR-analytics en datagedreven HR in de organisatie;
 • Een uitgebreide nieuwe bijlage, waarin we voor een zestal actuele thema’s – HR-strategie, werving en selectie, talentmanagement, vitaliteit & verzuim, de employee experience en diversiteit & inclusie - praktische handvatten geven voor een datagedreven aanpak.

Klik hier voor de inhoudsopgave

Over de auteurs 

Drs. Irma Doze studeerde bedrijfseconomie en kwaliteitskunde en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in performance management, onderzoek, analytics en intelligence. Zij was tussen 2007 en 2012 hoofd van de afdeling market, business en customer intelligence bij TomTom. Nu is ze eigenaar van AnalitiQs, een bureau dat organisaties ondersteunt in het omzetten van data naar waarde.

Mr. drs. Toine Al studeerde rechten en communicatiewetenschappen, publiceert en schrijft sinds 2001 over HRM en ontwikkelde zich tot vakspecialist. Hij was tussen 2001 en 2006 hoofdredacteur van IntermediairPW, vakblad voor personeelsmanagement en verdiepte zich in verschillende deelterreinen van het HR-domein. Naar aanleiding daarvan publiceerde hij eerder drie andere boeken over HR-thema’s.

Voor wie is het boek 'HR-analytics' bedoeld?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van datagedreven HR-beleid en het toepassen van data-analyse in de eigen organisatie en HR-praktijk en alles wat daaraan gerelateerd is. Die voordelen zijn er voor alle typen organisaties, voor bedrijven, instellingen en overheden.
 
Het boek richt zich op:
 • HR-managers en HR-directeuren (die inzicht willen krijgen in het onderwerp en willen weten hoe zij het in de organisatie kunnen gebruiken).
 • HR-businesspartners en HR-adviseurs (die hun kennis en instrumentarium willen uitbreiden en op gelijke voet met HR-analisten willen kunnen samenwerken).
 • HR-analisten (en degenen die zich voorbereiden op deze rol) die de methoden en technieken van data-analyse voor HR in de vingers willen krijgen.
 • HR-consultants, HR-analytics translators, businessanalisten, controllers en lijnmanagers die zich willen verdiepen in het onderwerp en gebruik willen gaan maken van de mogelijkheden die het biedt bij het uitoefenen van hun werk. 

5 redenen waarom dit boek onmisbaar is voor u

 1. Het boek 'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' helpt u bij het bepalen van de juiste businessvragen.
 2. Het leert u te denken in data, waardoor u adviezen vanuit HR beter kunt onderbouwen.
 3. Het geeft u handvatten om meer rendement te halen uit de schat aan data die binnen uw organisatie beschikbaar is.
 4. Het is een praktische tool om vanuit HR aansluiting te vinden en verbinding te leggen met relevante business-units binnen uw organisatie.
 5. Het helpt HR-afdelingen om via een datagedreven aanpak meer impact te hebben op de resultaten van de organisatie als geheel.

Recensies

Prachtig boek, mooie verhaallijnen! En erg compleet.’
- Gerard Evers, directeur EuroHRM, oud-hoogleraar Human Capital Valuation, Universiteit Tilburg
 
‘Humanresourcesmanagement is cruciaal voor de prestaties van organisaties. Belangrijke manieren om de reputatie en de geloofwaardigheid van HRM te vergroten zijn HRmetrics en HR-analytics. Het boek van Irma Doze en Toine Al is een uitstekend hulpmiddel om meer over deze methoden te leren. Een “must read” voor zowel managementstudenten, HR-wetenschappers als HR-professionals.’
- Karin Sanders, Professor HRM, School of Management, UNSW Business School,
Sydney, Australië
 
‘Heel praktisch ingestoken, zonder de theorie uit het oog te verliezen en zonder aanwezige voorkennis op het gebied van statistiek of data-analyse bij de lezer te verwachten. Ik beveel dit boek van harte aan voor elke HR-professional. Punt.’
- Bas van de Haterd, consultant, spreker en auteur van diverse boeken over HR-onderwerpen
 
‘Een schitterend stuk werk, gedegen, grondig en ook voor iemand die nauwelijks of niet bekend is met HR-analytics prima leesbaar.’
- Tiny Beks, voormalig docent HRM Avans Hogeschool
 
‘Datagedreven HR-beleid heeft de toekomst. En dit boek heeft alles in zich om hierin een standaardwerk te worden op de HRM-opleidingen. Een aanrader voor iedereen die het P&O-vak in wil.’
- Michiel van Asbeck, directeur RaymakersvanderBruggen
 
‘Dit boek is enig in zijn soort voor dit thema. Het is een stevig boek, maar complimenten voor de leesbaarheid en de volledigheid.’
- Mark de Lat, voormalig directeur consultancy Randstad Nederland bv

 

Klik hier voor de inhoudsopgave

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.