HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

Handvatten voor een praktische aanpak - tweede geheel herziene editie

In welke sollicitant schuilt een talent? Bij welke functies doet zich de grootste kans op langdurig verzuim voor? Van welke teams wordt de klant nu écht tevreden? Vragen waarmee veel organisaties worstelen, terwijl ze tegelijkertijd een schat aan waardevolle gegevens verzamelen via personeelsinformatiesystemen en business-software.

Dit boek laat zien hoe je met deze data de bovenstaande vragen beantwoordt. Hoe HR-analytics stap voor stap kan worden toegepast bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -beleid en -strategie. Hoe je waarde creëert voor de organisatie met behulp van HR-analytics. Door:

 • voor HR relevante businessvragen te formuleren;
 • alle beschikbare data – waaronder big data - te gebruiken om patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken;
 • prognoses te doen over trends, risico’s en kansen;
 • voorspellende modellen te ontwikkelen.

Deze datagedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren.

Herziene editie

Deze tweede geheel herziene editie van het boek is op diverse punten aangevuld en aangescherpt, waaronder:

 • een volledig geüpdatet hoofdstuk over privacy en bescherming persoonsgegevens om met HR(-analytics) te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 in de hele EU geldt;
 • nieuwe actuele en praktische voorbeelden van organisaties die na de eerste editie van dit boek met HR-analytics-trajecten zijn gestart;
 • meer informatie over hypothese-gedreven analyse versus datamining, datakwaliteit en het verbeteren ervan;
 • meer aandacht voor Artificial Intelligence (AI), Machine Learning en zelflerende software;
 • verwijzingen naar nieuwe dataopslag, datapreparatie, analysetools en systemen die recent op de markt zijn gekomen of verbeterd zijn;
 • nieuwe peilingen onder HR-managers en managers over hoe zij de komende jaren HR-analytics willen gaan gebruiken.

Over de auteurs 

Drs. Irma Doze studeerde bedrijfseconomie en kwaliteitskunde en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in performance management, onderzoek, analytics en intelligence. Zij was tussen 2007 en 2012 hoofd van de afdeling market, business en customer intelligence bij TomTom. Nu is ze eigenaar van AnalitiQs, een bureau dat organisaties ondersteunt in het omzetten van data naar waarde.

Mr. drs. Toine Al studeerde rechten en communicatiewetenschappen, publiceert en schrijft sinds 2001 over HRM en ontwikkelde zich tot vakspecialist. Hij was tussen 2001 en 2006 hoofdredacteur van IntermediairPW, vakblad voor personeelsmanagement en verdiepte zich in verschillende deelterreinen van het HR-domein. Naar aanleiding daarvan publiceerde hij eerder drie andere boeken over HR-thema’s.

 

Voor wie is het boek 'HR-analytics' bedoeld?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van datagedreven HR-beleid en het toepassen van data-analyse in de eigen organisatie en HR-praktijk en alles wat daar aan gerelateerd is.
 
Het richt zich op HR-managers en HR-directeuren (die inzicht willen krijgen in het onderwerp en willen weten hoe zij het in de organisatie kunnen gebruiken), op HR-businesspartners (die hun kennis en instrumentarium willen uitbreiden en op gelijke voet met HR-analisten willen kunnen samenwerken), op HR-analisten (en degenen die zich voorbereiden op deze rol) die de methoden en technieken van data-analyse voor HR in de vingers willen krijgen, en op HR-consultants, businessanalisten, controllers en lijnmanagers die zich willen verdiepen in het onderwerp en gebruik willen gaan maken van de mogelijkheden die het biedt bij het uitoefenen van hun werk. 
 

5 redenen waarom dit boek onmisbaar is voor u

 1. Het boek 'HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' helpt u bij het bepalen van de juiste businessvragen.
 2. Het leert u te denken in data, waardoor u adviezen vanuit HR beter kunt onderbouwen.
 3. Het geeft u handvatten om meer rendement te halen uit de schat aan data die binnen uw organisatie beschikbaar is.
 4. Het is een praktische tool om vanuit HR aansluiting te vinden en verbinding te leggen met relevante business-units binnen uw organisatie.
 5. Het helpt HR-afdelingen om via een datagedreven aanpak meer impact te hebben op de resultaten van de organisatie als geheel.

Opleidingen HR-Analytics

Wilt u na het lezen van het boek meer weten en leren over HR Analytics? Dan is een opleiding van HR Academy wellicht iets voor u. 

 • Basics van HR Analytics 
 • Tijdens deze masterclass leert meer over ken- en stuurgetallen, de Balanced Scorecard en de HR Scorecard die aan de basis staan van HR Analytics. Deze masterclass geeft u een goede theoretische basis en reikt u de juiste financiële tools aan. Lees verder
   
 • Aan de slag met HR Analytics in twee dagen
 • Na het volgen van deze tweedaagse masterclass bent u in staat om het HR Analytics proces binnen uw organisatie in te reichten, kunt u de uitkomsten van een HR Analytics rapportage interpreteren en kunt u deze overtuigend presenteren aan interne stakeholders. Deze tweedaagse masterclass leer u hoe u relevante data boven water krijgt voor de beantwoording van uw businessvragen. Lees verder
 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.