De waardevolle senior

Dr. W.A.M. De Lange en prof. dr. J.G.L. Thijssen
Oudere werknemers zullen de komende jaren extra aandacht vragen van personeelsmanagers. Nu al zien we dat organisaties ‘vergrijzen’. En door de afschaffing van VUT en prepensioen, de verkrapping van de arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen zal de gemiddelde leeftijd verder stijgen. Daarom wordt door steeds meer organisaties ouderenbeleid (ook wel aangeduid met leeftijdsbewust of levensfasebewust personeelsbeleid) op de beleidsagenda gezet.
 
Dit veelzijdige boek verbindt op een unieke wijze de wereld van het onderzoek en die van de beleidspraktijk. Het biedt beleidsmakers op het gebied van P&O een sterk fundament voor het beantwoorden van de centrale vraag bij ouderenbeleid: hoe zijn oudere werknemers langer gezond, productief en gemotiveerd aan het werk te houden? Het geeft inzicht welke factoren bij het ouderenbeleid een rol spelen. En beschrijft wat in verschillende organisaties in diverse sectoren in Nederland en Vlaanderen in de praktijk aan ouderenbeleid gebeurt.
 
Heeft u te maken met vergrijzing of zal dit binnen afzienbare tijd plaatsvinden binnen uw organisatie, dan is dit boek onmisbaar voor u als HR-professional!

Inhoudsopgave
1. Gerijpt talent op de arbeidsmarkt: introductie
2. Van vervroegd uitstromen naar langer doorwerken
3. Veroudering van de arbeidsmarkt in Nederland en België
4. Gelijke behandeling als uitdaging
5. Leeftijd, beloning en arbeidsproductiviteit: van Bermudadriehoek naar  gouden driehoek
6. Management van pensionering: de rol van de leidinggevende
7. Ervaringspatroon en beroepsmatige obsoletie van oudere werknemers
8. Het ontzien van oudere werknemers
9. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid
10. Fair Play for Older Workers: de Rijksoverheid op zoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid
11. Leeftijdsbewust opleiden en ontwikkelen
12. Effectief en efficiënt langer aan de slag
13. Naar een ouderenbeleid nieuwe stijl

 

Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.